Our Blog

Публикации

Захистися від рейдерів – зареєструй свою нерухомість!

by | Feb 26, 2020 | Публикации | 0 comments

Для чого вносити належне Вам нерухоме майно (будинок, квартиру, земельну ділянку тощо) до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно?

Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – це офіційне визнання і підтвердження державою фактів виникнення, переходу або припинення прав на нерухоме майно. Вона зводить до мінімуму можливість недобросовісних осіб реєструвати на себе права, які їм не належать, а тому створює перешкоди для проведення незаконних операцій з нерухомістю (так звані рейдерські дії відносно майна). Лише зареєстровані права мають юридичну силу перед іншими (третіми) особами, а зареєструвати за собою права на нерухомість може лише особа, якій вони належать згідно з дійсними документами, що відповідають вимогам законодавства.

На яке нерухоме майно речові права підлягають державній реєстрації?

1) земельні ділянки;
2) підприємство як єдиний майновий комплекс;
3) житловий будинок;
4) будівля, споруда або їх окремі частини;
5) квартира;
6) житлове та нежитлове приміщення.

Чи є обов’язковою державна реєстрація прав?

Державна реєстрація прав є обов’язковою, оскільки відповідно до Цивільного кодексу України (статті 331 та 334) та Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” (стаття 3) права на нерухоме майно та їх обтяження, які підлягають державній реєстрації відповідно до закону, виникають з моменту такої реєстрації.

Документи, необхідні для проведення державної реєстрації прав

Для проведення державної реєстрації прав особа обов’язково подає:
• заяву встановленої форми;
• копію документа, що посвідчує особу заявника (паспорт громадянина України, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його заміняє);
• копію реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків (ідентифікаційний код) (крім випадків, коли особа через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України);
• документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав (квитанція);
• документ про сплату державного мита (квитанція) (крім випадків, коли особа звільнена від сплати державного мита);
• документи, що підтверджують виникнення, перехід або припинення права власності на нерухоме майно (договір купівлі-продажу, дарування, рішення суду, свідоцтво тощо);

Якщо документи подає представник власника, користувача додатково до вище перелічених документів подаються:
• копія документа, що підтверджує повноваження представника (копія довіреності або іншого документа, що посвідчує відносини представництва);
• копію документа, що посвідчує особу власника, користувача (паспорт громадянина України, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його заміняє);
• копію реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків власника, користувача (ідентифікаційний код) (крім випадків, коли особа через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України);

У результаті прийняття заяви про державну реєстрацію заявнику видається карта прийому відповідної заяви.
Картка прийому заяви про державну реєстрацію містить відомості про дату і час подачі заяви, її реєстраційний номер, а також перелік документів, які подавалися заявником.
У ході розгляду заяви про державну реєстрацію державний реєстратор, нотаріус встановлює наявність обставин, що перешкоджають проведенню державної реєстрації прав, за наявності яких приймає рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію, рішення про зупинення державної реєстрації прав або рішення про відмову в проведенні реєстрації прав про що обов’язково повідомляє заявника в письмовій формі.
Якщо ж реєстрацію буде проведено, то заявник зможе отримати необхідні документи у встановлений законом строк в місці, куди вони подавалися для проведення державної реєстрації або отримати поштою.

Підготовлено з використанням інформації ДРСУ

P.S.: Фахівці адвокатського об’єднання “ІнТраст” мають значний у сфері супроводження операцій з нерухомістю, захисту від рейдерства, а також представництва інтересів фізичних і юридичних осіб у судах. Наші контакти: м.Одеса, пров.Катаєва, 4. м.Київ, вул.Гончарна, 3. Тел.: +380 (48) 722-37-97; E-mail: m.zakharchenko@intrust.in.ua