Our Blog

События

Революційні новації: у Верховній Раді зареєстровано законопроект про внесення змін до законодавства у сфері земельних відносин

by | Feb 19, 2019 | Без рубрики, Новости | 0 comments

У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері землекористування, реєстр.№10049 від 13.02.2019 р., поданий народними депутатами України Остап Єднак, Наталія Веселова, Ганна Гопко, Олександр Опанасенко, Світлана Заліщук.

Законопроектом передбачає внесення низки змін до Земельного та Цивільного кодексів України, а також до законів України «Про оренду землі» та «Про землеустрій».

Як зазначається у Пояснювальній записці до законопроекту, докемунт передбачає:

1. Внесення змін до Земельного кодексу України щодо:
– спрощення порядку переходу права на земельну ділянку при набутті права власності на жилий будинок, будівлі або споруди, об’єкт незавершеного будівництва, що розташовані на ній (ст. 120);
– удосконалення порядку надання земельних ділянок державної або комунальної власності у користування, зокрема процедури застосування принципу мовчазної згоди при одержанні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (ст. 123 та ст. 128);
– встановлення вимог до оформлення рішення про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та визначення процедури його повторного подання на затвердження після усунення причини, що стали підставою для відмови ( ст. 123);
– оптимізації процедури погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (ст. 186-1).

2. Внесення змін до Цивільного кодексу України щодо:
– уточнення процедури переходу права на земельну ділянку у разі набуття права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, об’єкт незавершеного будівництва, що розташовані на ній (ст. 377).

3. Внесення змін до Закону України «Про оренду землі» щодо:
– врегулювання порядку переходу права на земельну ділянку при набутті права власності на жилий будинок, будівлі або споруди, об’єкти незавершеного будівництва, що розташовані на ній, та узгодження його із відповідними положеннями Земельного і Цивільного кодексів України (ст. ст. 7, 16, 30, 31);
– встановлення мінімального строку оренди земельних ділянок державної та комунальної власності (ст. 19);
– спрощення процедури поновлення договору оренди землі та посилення гарантій орендодавців і орендарів у цій частині (ст. 33).

4. Внесення змін до Закону України «Про землеустрій» щодо:
– узгодження його норм із положеннями Земельного кодексу України в частині застосування діючого принципу мовчазної згоди при одержанні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (ст. ст. 22, 26, 50, 55).

Зокрема, змінами до статті 120 Земельного кодексу передбачено, що до особи, яка набула право власності на жилий будинок, будівлю або споруду, а також об’єкт незавершеного будівництва (!!!), розміщені на земельній ділянці, що перебуває у власності іншої особи, переходить право власності на земельну ділянку або її частину, на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення.

Змінами до частини другої статті 120 спрощується перехід права користування земельною ділянкою: у разі, якщо жилий будинок, будівля або споруда, об’єкт незавершеного будівництва, розміщені на земельній ділянці, що перебуває в користуванні, то одночасно з набуттям (реєстрацією) права власності на ці об’єкти набувається (реєструється) право користування відповідною земельною ділянкою, на якій розміщені такі об’єкти. При цьому укладення з набувачем окремого правочину щодо користування земельною ділянкою не вимагається, а документом, що посвідчує право набувача щодо користування земельною ділянкою, на якій розміщений жилий будинок, будівля або споруда, об’єкт незавершеного будівництва, та є підставою для державної реєстрації зазначеного права, є договір про перехід до набувача права власності на ці об’єкти.

До набувача переходять права та обов’язки попереднього землекористувача щодо відповідної земельної ділянки в тому ж обсязі та на тих самих умовах, що діють на момент набуття ним права власності на жилий будинок, будівлю або споруду, об’єкт незавершеного будівництва, які розташовані на цій земельній ділянці. Набувач не відповідає за порушення умов користування земельною ділянкою попереднім землекористувачем.

Іншою важливою новелою законопроекту є запропоновані зміни до частини тринадцятої статті 123 Кодексу, відповідно до яких, у разі прийняття рішення щодо відмови у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки через його невідповідність вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, таке рішення має містити обґрунтування підстав такої відмови з посиланням на відповідні положення і норми законодавства, які є підставою для відмови. А у разі усунення причин, що були підставою для відмови у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, та приведення його у відповідність із вимогами законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, орган, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у користування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, приймає рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання земельної ділянки у користування.

Також, змінами до статті 186-1 Кодексу передбачено передання повноважень з погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок лісогосподарського призначення та водного фонду від центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері лісового господарства та розвитку водного господарства до їх територіальних органів.

Змінами до статті 16 Закону України «Про оренду землі» передбачено, що договір оренди землі не укладається у разі переходу права на оренду земельної ділянки до особи, якій перейшло право власності на житловий будинок, будівлю або споруду, об’єкт незавершеного будівництва, що розташовані на орендованій земельній ділянці, відповідно до статей 7 і 30 цього Закону.

А зміни до статті 30 Закону передбачають, що у разі набуття права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, об’єкт незавершеного будівництва, що розташовані на орендованій земельній ділянці, іншою ніж орендар особою, одночасно з набуттям (реєстрацією) такого права набувається (реєструється) право оренди відповідної земельної ділянки. У такому випадку укладення договору оренди землі з набувачем не вимагається, а документом, що посвідчує право набувача на оренду земельної ділянки та є підставою для державної реєстрації зазначеного права, є правочин про перехід до набувача права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, об’єкт незавершеного будівництва. Договір оренди землі у такому разі не припиняється, а до набувача переходять права та обов’язки попереднього орендаря за договором оренди землі в тому самому обсязі та на тих самих умовах, що діють на момент переходу до набувача права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, об’єкт незавершеного будівництва, які розташовані на орендованій земельній ділянці. Набувач не відповідає за порушення умов оренди земельної ділянки попереднім орендарем.