Our Blog

События

У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону України “Про адміністративну процедуру”

by | Jan 2, 2019 | Новости | 0 comments

У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону України “Про адміністративну процедуру” (№9456 від 28.12.2018 р.), який має врегулювати відносини органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, їх посадових осіб, інших суб’єктів, які відповідно до закону уповноважені здійснювати владні управлінські функції, з фізичними та юридичними особами щодо прийняття адміністративного акта та його виконання. Ініціатором внесення законопроекту виступив Кабінет Міністрів України.

Як зазначається у Пояснювальній записці до законопроекту, його розробка спрямована на реалізацію положень Конституції України, адже чітка регламентація процедурного аспекту відносин особи і влади сприятиме забезпеченню прав і законних інтересів осіб у відносинах із державою та її органами.

Документом вводиться ряд правових новел, таких як “адміністративний акт” (рішення індивідуальної дії, прийняте адміністративним органом, спрямоване на набуття, зміну чи припинення прав та виконання обов’язків фізичною/юридичною особою (особами)), “адміністративне провадження” (сукупність процедурних дій, послідовно вчинених адміністративним органом, і прийнятих процедурних рішень з розгляду та вирішення адміністративної справи, що завершується прийняттям і, в необхідних випадках, виконанням прийнятого адміністративного акта).

Загалом, документ складається з 9 розділів:
1. Загальні положення;
2. Адміністративний орган, учасники адміністративного провадження та особи, які сприяють;
3. Дослідження обставин справи, докази, строки адміністративного провадження;
4. Адміністративне провадження;
5. Адміністративний акт;
6. Адміністративне оскарження;
7. Відкликання, або визнання недійсним адміністративного акта;
8. Виконання адміністративного акта;
9. Прикінцеві та перехідні положення.

Статтею 21 “Компетенція адміністративного орган” законопроекту, визначено, що адміністративний орган розглядає і вирішує адміністративні справи, віднесені до його відання законом (предметна компетенція), а при ініціюванні або початку адміністративного провадження адміністративний орган перевіряє наявність у нього предметної та територіальної компетенції для прийняття рішення з питання, що розглядається.

Як передбачено статтею 44 документу, адміністративне провадження відповідно до цього Закону починається:
1) за заявою особи щодо забезпечення реалізації своїх прав і законних інтересів, у тому числі щодо отримання адміністративних послуг, а також виконання визначених законом обов’язків;
2) за ініціативою адміністративного органу, в тому числі у порядку здійснення ним інспекційних повноважень;
3) за скаргою особи щодо прийнятого адміністративного акта, процедурних рішень, дій чи бездіяльності адміністративного органу у порядку, визначеному розділом VІ цього Закону.

Окремими статтями законопроекту встановлюються вимоги до форми та змісту заяви, порядку її подання та реєстрації, залишення заяви без руху та надіслання її за належністю, визначаються заяви, що не підлягають розгляду тощо.

Прикінцевими положеннями законопроекту визначено, що Закон України “Про звернення громадян”, а також інші закони, застосовуються в частині, що не суперечить Закону України «Про адміністративну процедуру».

Картка законопроекту на сайті Верховної Ради України