Our Blog

Публикации

Торгові рифи

by | Jul 6, 2016 | Публикации | 0 comments

Ростислав ГЛУЩЕНКО,

У практиці оскарження рішень органів Антимонопольного комітету України (АМКУ) нерідко виникає питання про підвідомчість цих спорів. Частиною 1 статті 60 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що зацікавлені особи мають право оскаржити рішення органів АМКУ в господарському суді. У свою чергу, про оскарження рішення органу АМКУ до адміністративного суду на підставі статті 17 Кодексу адміністративного судочинства (КАС) України свідчить наявна на сьогодні судова практика.

Існування подібних альтернативних шляхів судового оскарження можна пояснити тим, що КАС України набув чинності 1 вересня 2005 року, тобто під час дії Закону України «Про захист економічної конкуренції» (діє з 2 березня 2001 року).

Більше того, у постанові від 20 листопада 2007 року № 07/149 Верховний Суд України дійшов висновку, що Закон України «Про захист економічної конкуренції» не є процесуальним законом і після набуття чинності КАС України ним не може визначатися підсудність справ з публічно-правових спорів за участю органів АМКУ. Продовжуючи думку, суд зазначає: «З огляду на викладене адміністративним судами підвідомчі всі публічно-правові спори щодо рішень, дій або бездіяльності органів АМКУ як суб’єкта владних повноважень, які нормами ГПК не віднесено до розгляду за правилами господарського судочинства господарським судам». Зазначеної позиції дотримується Вищий адміністративний суд України у своїй ухвалі від 10 листопада 2010 року № К-24322/10в.

Остаточно вирішити обговорюване питання може лише законодавець шляхом внесення відповідних змін до КАС України або до Закону України «Про захист економічної конкуренції».