Захистися від рейдерів – зареєструй свою нерухомість!

Для чого вносити належне Вам нерухоме майно (будинок, квартиру, земельну ділянку тощо) до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно?

Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – це офіційне визнання і підтвердження державою фактів виникнення, переходу або припинення прав на нерухоме майно. Вона зводить до мінімуму можливість недобросовісних осіб реєструвати на себе права, які їм не належать, а тому створює перешкоди для проведення незаконних операцій з нерухомістю (так звані рейдерські дії відносно майна). Лише зареєстровані права мають юридичну силу перед іншими (третіми) особами, а зареєструвати за собою права на нерухомість може лише особа, якій вони належать згідно з дійсними документами, що відповідають вимогам законодавства.

На яке нерухоме майно речові права підлягають державній реєстрації?

1) земельні ділянки;
2) підприємство як єдиний майновий комплекс;
3) житловий будинок;
4) будівля, споруда або їх окремі частини;
5) квартира;
6) житлове та нежитлове приміщення.

Чи є обов’язковою державна реєстрація прав?

Державна реєстрація прав є обов’язковою, оскільки відповідно до Цивільного кодексу України (статті 331 та 334) та Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (стаття 3) права на нерухоме майно та їх обтяження, які підлягають державній реєстрації відповідно до закону, виникають з моменту такої реєстрації.

Документи, необхідні для проведення державної реєстрації прав

Для проведення державної реєстрації прав особа обов’язково подає:
• заяву встановленої форми;
• копію документа, що посвідчує особу заявника (паспорт громадянина України, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його заміняє);
• копію реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків (ідентифікаційний код) (крім випадків, коли особа через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України);
• документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав (квитанція);
• документ про сплату державного мита (квитанція) (крім випадків, коли особа звільнена від сплати державного мита);
• документи, що підтверджують виникнення, перехід або припинення права власності на нерухоме майно (договір купівлі-продажу, дарування, рішення суду, свідоцтво тощо);

Якщо документи подає представник власника, користувача додатково до вище перелічених документів подаються:
• копія документа, що підтверджує повноваження представника (копія довіреності або іншого документа, що посвідчує відносини представництва);
• копію документа, що посвідчує особу власника, користувача (паспорт громадянина України, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його заміняє);
• копію реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків власника, користувача (ідентифікаційний код) (крім випадків, коли особа через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України);

У результаті прийняття заяви про державну реєстрацію заявнику видається карта прийому відповідної заяви.
Картка прийому заяви про державну реєстрацію містить відомості про дату і час подачі заяви, її реєстраційний номер, а також перелік документів, які подавалися заявником.
У ході розгляду заяви про державну реєстрацію державний реєстратор, нотаріус встановлює наявність обставин, що перешкоджають проведенню державної реєстрації прав, за наявності яких приймає рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію, рішення про зупинення державної реєстрації прав або рішення про відмову в проведенні реєстрації прав про що обов’язково повідомляє заявника в письмовій формі.
Якщо ж реєстрацію буде проведено, то заявник зможе отримати необхідні документи у встановлений законом строк в місці, куди вони подавалися для проведення державної реєстрації або отримати поштою.

Підготовлено з використанням інформації ДРСУ

P.S.: Фахівці адвокатського об’єднання «ІнТраст» мають значний у сфері супроводження операцій з нерухомістю, захисту від рейдерства, а також представництва інтересів фізичних і юридичних осіб у судах. Наші контакти: м.Одеса, пров.Катаєва, 4. м.Київ, вул.Гончарна, 3. Тел.: +380 (48) 722-37-97; E-mail: m.zakharchenko@intrust.in.ua

Законопроект: за ігнорування депутатського запиту – до 51 тис. грн. штрафу, або 3 роки позбавлення волі

Народні депутати України від «Слуги Народу» Юлія Яцик, Богдан Торохтій та Павло Павліш ініціювали проєкт Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за невиконання законних вимог народного депутата України та перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради», реєстр. №3098.
Законопроектом суттєво посилюється адміністративна та кримінальна відповідальність за невиконання вимог народного депутата України та перешкоджання діяльності народних депутатів та депутатів місцевих рад.
Так, за недодержання встановлених законом строків надання відповіді на звернення народного депутата України, надання неправдивої або неповної інформації на таке звернення – пропонується накладати штраф на посадових осіб у розмірі від 150 до 350 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (чинна норма – від 10 до 25), а за повторне порушення загрожує штраф від 350 до 1000 НМДГ (чинна норма – від 25 до 50), або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, або виправні роботи на строк від 1 до 2 місяців з відрахуванням 20 процентів заробітку.
За недодержання встановлених законом строків надання відповіді на запит народного депутата України, надання неправдивої або неповної інформації на такий запит пропонується встановити відповідальність у вигляді штрафу на посадових осіб від 400 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (чинна норма – від 100 до 250) або громадських робіт на строк від 40 до 60 годин, або виправних робіт на строк до 1 місяця з відрахуванням двадцяти процентів заробітку. За повторне протягом року правопорушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, пропонується накладати штраф на посадових осіб від 700 до однієї 1200 НМДГ (11900-20400 грн.) або громадські роботи на строк від 50 до 60 годин, або виправні роботи на строк від 1 до 2 місяців з відрахуванням 20 процентів заробітку.
Також, депутати пропонують внести зміни до статті 351 КК України, яка передбачає кримінальну відповідальність за перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради у вигляді штрафу від 100 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до 3 років. За вказані дії депутати пропонують карати штрафом від 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років, або позбавленням волі на строк до 3 років.
За невиконання службовою особою законних вимог комітетів Верховної Ради України, тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України чи спеціальної тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України, створення штучних перешкод у їх роботі, надання недостовірної інформації пропонується карати штрафом від 1500 до 3000 НМДГ (25,5-51 тис. грн.) або обмеженням волі на строк до 5 років, або позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років, або позбавленням волі на строк до 3 років. Чинна редакція статті 351 передбачає штраф від 500 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 5 років, або позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Згідно Пояснювальної записки до законопроекту, його практичне застосування надасть можливість досягти значних успіхів у захисті прав громадян та попередженні правопорушень.

До уваги суб’єктів декларування!

Законодавчі новації

З 1 січня 2020 року набула чинності нова редакція Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 12 грудня 2019 року № 168/19.

З редакції Порядку вилучено норму, яка зобов’язувала суб’єкта декларування при звільненні за власною ініціативою подавати декларацію у день фактичного звільнення.

«Декларація перед звільненням – декларація, яка подається відповідно до абзацу першого частини другої статті 45 Закону не пізніше двадцяти робочих днів з дня припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або іншої діяльності, зазначеної у підпунктах «а», «в» пункту 2 частини першої статті 3 Закону», – зазначено у чинній редакції Порядку.

Така декларація охоплює період, який не був охоплений деклараціями, раніше поданими суб’єктом декларування, та містить інформацію станом на останній день такого періоду. Останнім днем такого періоду є день припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або іншої діяльності, зазначеної у підпунктах «а», «в» пункту 2 частини першої статті 3 Закону. Під раніше поданими деклараціями розуміються декларації, що були подані до Реєстру відповідно до Закону.

У разі додаткових запитань, фахівці адвокатського об’єднання «ІнТраст» нададуть кваліфіковану консультацію щодо заповнення електронної декларації та за необхідності, допоможуть відстояти Ваші інтереси з відповідних питань в уповноважених державних органах. Наші контакти: Київ: +380 48 722-37-97, m.zakharchenko@intrust.in.ua.